Fotosoutěž 2015 - Můj mazlíček na prázdninách

„Můj mazlíček na prázdninách“

Jak tráví Váš mazlíček letní prázdniny? Nahrajte jeho fotografii do aplikace, získejte lajky na FB a vyhrajte lákavé ceny!

Pravidla soutěže a ceny:

1/ soutěž probíhá od 1.7.2015 do 30.08.2015, vyhodnocení proběhne do 10.10.2015

2/ vyhrávají fotky ve 2 kategoriích:

a/ cena popularity - s nejvyšším počtem lajků

1.      cena – poukaz na nákup na www.krmeni.cz v hodnotě 1 000 Kč

2.      cena – poukaz na nákup na www.krmeni.cz v hodnotě    600 Kč

3.      cena – poukaz na nákup na www.krmeni.cz v hodnotě    300 Kč

4.      – 10. cena –  poukaz na nákup na www.krmeni.cz v hodnotě    100 Kč

b/ cena odborné poroty

1.      cena – poukaz na nákup na www.krmeni.cz v hodnotě 1 000 Kč

2.      cena – poukaz na nákup na www.krmeni.cz v hodnotě    600 Kč

3.      cena – poukaz na nákup na www.krmeni.cz v hodnotě    300 Kč

4.      – 10. cena –  poukaz na nákup na www.krmeni.cz v hodnotě    100 Kč

Pokud soutěžící vyhraje ceny v obou kategoriích, ceny se sčítají.

3/ každý soutěžící zasílá 1 fotografii

4/ fotografii nahrávejte prostřednictvím aplikace krmeni.cz (najdete na App Store a Gogole Play), popř. využijte odkaz nebo QR kód pro stažení níže) a vyplňte požadované údaje ve formuláři.

5/ nahráním fotografie dává soutěžící souhlas se zveřejněním fotografií, prohlašuje, že je autorem daných fotografií a souhlasí s pravidly a podmínkami fotosoutěže

Stáhnout aplikaci krmeni.cz:

http://mobileapps.anywhere.cz/download/3733

 

 QR kód

Podmínky fotosoutěže:

1. TV Probbe, s.r.o jakožto provozovatel obchodu www.krmeni.cz, dle vlastního uvážení, si vyhrazuje právo nezveřejnit fotografie, které nesplňují dané požadavky nebo jinak nevyhovují účelu použití.

2.Zasláním fotografie poskytuji společnosti TV Probbe, s.r.o. a portálu www.muj-pes.cz resp. www.moje-kocka.cz, nevýhradní, bezúplatnou licenci k zaslané fotografii, a to ke všem způsobům užití dle ust. § 12 zák. č. 121/2000 Sb., Autorský zákon v platném znění. Prohlašuji, že jsem oprávněn společnosti TV Probbe, s.r.o. a portálu www.muj-pes.cz resp. www.moje-kocka.cz poskytnout oprávnění zaslanou fotografii užit, a to v rozsahu dle předchozí věty.

3. Sdělené kontaktní údaje mohou být použity k marketingovému výzkumu, reklamě a navázání obchodů v souladu s § 7 zákona č. 480/2004 Sb. pro stávající i budoucí produkty, popř. služby společností TV Probbe s.r.o. a portálem www.muj-pes.cz a www.moje-kocka.cz. Údaje nebudou poskytnuty třetím osobám. Vaše data můžete nechat kdykoliv změnit nebo vymazat.  

4. Na výhru v soutěži není právní nárok. Vymáhání soudní cestou je vyloučeno