REGULAMIN KLUBU HODOWCÓW

Regulamin sklepu

1. Organizatorem Klubu Hodowców jest firma TV PROBBE Sp. z o.o., z

siedzibą Osadni 12a Praga dystrybutor produktów PETKULT i IBERO NATURAL w Europie Środkowej.

2. Naszą misją jest dbałość o dobrostan psów, poprzez właściwe żywienie, od poczęcia aż po starość.

3. Ze względu na charakter karm PETKULT i IBERO NATURAL, chcemy współpracować wyłącznie z Hodowcami, którzy wykazują się wiedzą i szacunkiem do zwierząt. Chcemy wspierać dbałość o właściwe żywienie, dobre warunki hodowli, troskę o matkę i jej potomstwo, opiekę nad seniorami, oraz wszelkie działania, które przekładają się na zdrowie i szczęście psów.

4. W celu realizacji naszej misji powołujemy Klub Hodowców PETKULT i IBERO NATURAL, którego uczestnikiem może zostać członek organizacji kynologicznej zrzeszonej w FCI, prowadzący hodowlę psów na terenie Polski, zgodnie z przepisami organizacji kynologicznej, do której należy, posiadający jedną lub więcej suk hodowlanych oraz zatwierdzony przydomek hodowlany.

5. Warunkiem przystąpienia do Klubu jest:

a. wypełnienie formularza rejestracyjnego – załącznik 1a,

b. Przesłanie wypełnionego formularza pod adres info@petkarma.pl

c. dołączenie w formacie PDF plik zawierający czytelny skan lub zdjęcie dokumentu rejestracji przydomka hodowlanego.

d. dołączyć w formacie PDF plik zawierający czytelny skan lub zdjęcie rodowodu co najmniej jednej suki hodowlanej

6. Członkowie Klubu Hodowców PETKULT i IBERO NATURAL mają prawo do:

a. nabywania w specjalnych cenach hodowlanych wszystkich produktów z oferty karm PETKULT, oznacza to możliwość nabywania tych produktów z 15% rabatem liczonym od cen katalogowych (ceny dostępne na stronie www.petkarma.pl)

b. nabywania w specjalnych cenach hodowlanych wszystkich produktów z oferty karm IBERO NATURAL, oznacza to możliwość nabywania tych produktów z 15% rabatem liczonym od cen katalogowych (ceny dostępne na stronie www.petkarma.pl)

c. nabywania w specjalnych cenach hodowlanych wszystkich produktów z oferty produktów TOBBY, oznacza to możliwość nabywania tych produktów z 15% rabatem liczonym od cen katalogowych (ceny dostępne na stronie www.petkarma.pl)

d. otrzymywania nieodpłatnie wyprawek dla szczeniąt urodzonych w prowadzonej przez Członka Klubu Hodowli. Wyprawki dla szczeniąt to zestaw promocyjny przeznaczony dla Hodowcy, przekazywany nieodpłatnie na podstawie dokumentu potwierdzającego zgłoszenie miotu w organizacji kynologicznej/ przesłanego mailem na adres info@petkarma.pl w terminie do 3 tygodni od dnia urodzenia szczeniąt. Wyprawki przyznawane są czynnym członkom Klubu Hodowców PETKULT i IBERO NATURAL, którzy byli już jego członkami w momencie urodzenia szczeniąt.

e. nieodpłatnych porad hodowlanych udzielanych przez doświadczonych hodowców, dostępnych pod numerem telefonu 538 101 701

f. Nabywcy szczeniąt w hodowli zrzeszonej w Klubie Hodowców PETKULT i IBERO NATURAL, otrzymają drogą elektroniczną (na adres e-mail przekazany przez Hodowcę) wiadomość powitalną wraz z kodem rabatowym uprawniającym do 5% rabatu na zakupy produktów PETKULT, IBERO NATURAL i TOBBY

7. Członkowie Klubu Hodowców PETKULT i IBERO NATURAL mają obowiązek:

a. stosować odpowiednie produkty z gamy karm PETKULT i IBERO NATURAL zgodnie i w oparciu o swoją najlepszą wiedzę i doświadczenie hodowlane.

b. nieodpłatnie przekazywać otrzymane komplety wyprawek PETKULT nabywcom szczeniąt

c. Dokonywać regularnych zakupów na kwotę minimum 200 PLN w tym minimum 1 worek karmy PETKULT lub IBERO NATURAL o gramaturze 12 kg raz w miesiącu.

d. Polecać produkty PETKULT lub IBERO NATURAL nabywcom szczeniąt, oraz osobom zainteresowanym właściwym żywieniem psów.

e. Dostarczyć dane: Imię i Nazwisko oraz adres e-mail osób, którym zostały przekazane nieodpłatnie wyprawki dla szczeniąt, w formie wiadomości przesłanej pod adres e-mail : info@petkarma.pl

8. Członkostwo w Klubie Hodowców PETKULT i IBERO NATURAL, następuje po spełnieniu wymogów formalnych opisanych w punkcie 5 oraz zapoznaniu się z niniejszym regulaminem. Jego potwierdzeniem jest przesłanie pocztą elektroniczną na podany w zgłoszeniu adres e-mail kodu rabatowego uprawniającego do korzystania ze zniżek. Dodatkowo członek Klubu Hodowców PETKULT i IBERO NATURAL otrzymuje za pośrednictwem poczty kartę członkowską.

9. TV PROBBE będąc organizatorem Klubu Hodowców PETKULT i IBERO NATURAL ma prawo, do dokonywania zmian w niniejszym regulaminie, zakończenia działalności klubu , oraz kontroli prawidłowości jego funkcjonowania, a w szczególności do:

a. weryfikacji czy Członkowie Klubu Hodowców PETKULT i IBERO NATURAL wywiązują się ze swoich obowiązków

b. wykluczenia z Klubu Hodowców PETKULT i IBERO NATURAL członka, który nie przestrzega zapisów niniejszego regulaminu

c. odmowy wysłania wyprawek dla szczeniąt jeśli zgłoszenie miotu nastąpi w terminie późniejszym niż 4 tygodnie od dnia urodzenia szczeniąt.

10. Członek Klubu Hodowców PETKULT i IBERO NATURAL dokonuje zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego www.petkarma.pl , oraz specjalnego kodu rabatowego, którego wprowadzenie do systemu powoduje obliczenie 15% rabatu na produkty wskazane w niniejszym regulaminie.

11. Członkowie Klubu Hodowców PETKULT i IBERO NATURAL podlegają pod regulamin sklepu PETKARMA.PL określający sposób dokonywania zakupów, płatności, dostawy oraz składania reklamacji.

12. Członkowie Klubu Hodowców PETKULT i IBERO NATURAL mogą korzystać z programu lojalnościowego prowadzonego przez sklep PETKARMA.PL na zwykłych zasadach, jednak muszą pamiętać, że rabaty nie łączą się. Oznacza to, że Członek Klubu Hodowców PETKULT i IBERO NATURAL może korzystać z promocji i rabatów oferowanych przez sklep PETKARMA.PL z wyłączeniem produktów objętych rabatami z tytułu przynależności do Klubu Hodowców PETKULT i IBERO NATURAL.

13. Przystępując do Klubu Hodowców PETKULT i IBERO NATURAL Członek wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Klubu. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane dla prawnie uzasadnionych celów marketingowych.

14. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

Załącznik 1a

FORMULARZ REJESTRACYJNY

Imię:

Nazwisko:

Ulica

Numer

Miasto

Kod

Nazwa przydomka hodowlanego

Numer rejestracyjny przydomka

Numer rejestracji oddziałowej

Ilość suk hodowlanych

Rasa/y hodowane

Numer tel.

Adres e-mail